Focus grup la Calopar

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Calopăr un focus grup – în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” – la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.

(more…)

Mai mult

Sesiune de instruire in fundraising

Membrii Asociației „Mereu pentru Europa” şi Asociației “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială au participat în perioada 23-25 martie 2015 la  o Sesiune de instruire în fundraising care a avut drept obiectiv consolidarea şi diversificarea veniturilor partenerilor. Sesiunea de instruire s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, având rolul de creştere a capacităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale angrenate în proiect, astfel încât să poată fi derulate şi susţinute cu resurse financiare proprii şi alte  proiecte/activităţi care să se adreseze grupurilor vulnerabile, cu precădere persoanelor de etnie romă.

(more…)

Mai mult

DELICOM – o noua etapa

După finalizarea Sesiunii de instruire privind planificarea strategică comunitară, proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”,  a intrat într-o nouă etapă care vizează întâlniri cu membrii comunităţilor interetnice doljene Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, aplicarea de chestionare  şi organizarea de focus grupuri care să conducă la  identificarea problemelor locale şi oportunităţilor de dezvoltare din aceste zone.

Toate aceste metode de cercetare au rolul de a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora. Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor celor trei comunităţi interetnice în rezolvarea chestiunilor comune.

(more…)

Mai mult

IMPORTANTA TRADITIILOR POPULARE IN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Zestrea unei naţiuni este constituită din valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi tradiţiile. Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile.

Acum, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic şi mai valoros.  Pentru a ne defini identitatea avem nevoie să ştim cine suntem, de unde venim şi care ne sunt rădăcinile. Nu întâmplător există la majoritatea popoarelor cultul strămoşilor, iar tradiţia poporului se transmite mai departe cu fiecare generaţie pentru a conserva ceea ce este specific. În acest cadru, strategiile de dezvoltare locale realizate în cadrul proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, urmăresc păstrarea identităţii locale şi promovarea respectului şi interesului faţă de aceasta, urmărind atât promovarea şi cunoaşterea zonei geografice din comunităţile doljene interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, cât şi a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zestrei tradiţionale din aceste locuri.

(more…)

Mai mult