Intalnire CATANE

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Catane o întâlnire cu membrii acestei comunităţi în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

Obiectivul acestei întâlniri a fost creşterea gradului de implicare a membrilor locuitorilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local în vederea realizării strategiei de dezvoltare locală.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, unităţii de învăţământ şi agricultori. Printre aceştia s-au aflat inclusiv cetăţeni de etnie romă, iar acest lucru are un rol semnificativ în consolidarea relaţiilor la nivelul acestei comunităţi interetnice. Întrunirea a fost menită să conducă la conştientizarea intereselor, problemelor şi nevoilor comune, precum şi la identificarea de soluţii şi măsuri care să le rezolve. Participanţii au completat chestionare pentru aflarea nevoilor şi problemelor reale ale comunităţii şi au purtat discuţii cu privire la importanţa implicării  în ONG-ul ce urmează a fi creat pentru rezolvarea anumitor probleme din comunitate. Mulţi dintre participanţi s-au arătat destul de sceptici cu privire la capacitatea reală pe care ar avea-o asociaţia nou creată de a le rezolva problemele, denotând pesimismul şi reticenţa locuitorilor din Catane cauzate cel mai probabil de eşecul unor acţiuni anterioare.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”este finanţat prin granturile SEE2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România şi  reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă.

Mai mult

Focus Grup la Coţofenii din fată

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Coţofenii din Faţă un focus grup – în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” – la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.

(more…)

Mai mult