Acte necesare pentru înfiinţarea unui ONG

Actele necesare pentru acordarea personalităţii juridice  unei asociaţii neguvernamentale:

  • Cerere acordare personalitate juridică;
  • Taxă de Timbru Judiciar – 100 lei – se plăteşte la Judecătorie;
  • Act Constitutiv;
  • Statut;
  • Acte Sediu Asociaţie (act proprietate imobil + contract de comodat);
  • Patrimoniul iniţial – 1.100 lei – trebuie depus la o Bancă având titlul „patrimoniu iniţial înfiinţare O.N.G.”;
  • Dovada disponibilităţii denumirii – este obţinută de la Ministerul Justiţiei;

* Tariful pentru rezervare este de 36 lei iar cel pentru prelungire este de 18 lei şi se achită la Trezorerie în contul bugetului de stat nr. 20A365000.

  • 3 x copii C.I. pentru fiecare membru fondator;
  • 3 x caziere fiscale – pentru fiecare membru fondator; costă 20 lei/persoană;
Mai mult

Analiză locală la Coțofenii din Față

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea doljeană Coţofenii din Faţăo  întâlnire, în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”,  la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi locuitori din zonă. Scopul acestei întruniri a fost acela de a analiza problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

(more…)

Mai mult