In comunitatea romilor nu exista meseria de cersetor

Unu din trei romi nu are un loc de muncă, unu din patru nu are asigurare socială şi cei mai mulţi trăiesc în sărăcie – sunt statistici dureroase care pot fi schimbate doar prin politici de incluziune a romilor care să funcţioneze. Autorităţile locale şi societatea civilă din localităţile doljene Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă vor elabora şi vor pune în aplicare Strategiile de dezvoltare locală 2020,  care conţin elemente viabile de incluziune a romilor pe piaţa muncii, mai ales că în cadrul comunităţii rome nu exista meseria de cerşetor.

(more…)

Mai mult

O noua asociatie neguvernamentala in peisajul doljean al ONG-urilor!

Ne bucurăm că în Şedinţa publică organizată la Judecătoria Craiova în data de 7 iulie 2015 a fost anunţată oficial apariţia Asociației INTERETNICE CALOPĂR, o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, creată pentru beneficiul public.

Cei patru membri fondatori, Dobre Eugen Dumitru, Neda Lucreția Ana-Maria, Dabu MARI Ionica şi Dobre Clementina Marilena şi-au propus să pună umărul şi să se implice în dezvoltarea comunității interetnice din comuna CALOPĂR sub aspect social, profesional şi cultural și să ajute la promovarea valorilor culturale ale acesteia.

Asociația INTERETNICĂ CALOPĂR a fost creată în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Le urăm mult succes colegilor noştri în toate activităţile şi demersurile pe care şi le-au propus!

Mai mult

Vant favorabil schimbarii la Catane

Dorinţa de schimbare, îmbunătăţire şi înnoire a situaţiei existente în comunitatea interetnică doljeană Catane s-a făcut simţită în cadrul Şedinţei Consiliului Local din data de 30 iulie a.c., când au avut loc consultări cu privire la direcţiile strategice de dezvoltare locală. O analiză a comunei reprezintă un demers îndrăzneţ care angajează mai mulţi factori, din perspectiva faptului că localitatea reprezintă un organism viu, în căutarea unui echilibru cu urbanul şi cu mediul înconjurător, aflându-se în procesul de identificare al celor mai bune soluţii de transformare progresivă, păstrându-şi tradiţiile distincte. Dezvoltarea comunităţii a fost abordată multidisciplinar, pe faţete ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a componentelor acestei localităţi solicită eforturi conjugate din partea comunităţii locale şi asociaţiilor implicate în acest demers. În Şedinţa Consiliului Local au fost analizate problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

(more…)

Mai mult