PAŞI MICI SPRE OBIECTIVE MARI – finalizarea Strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile rurale interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă

Analiza comunităţilor rurale interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă a reprezentat un demers îndrăzneţ în cadrul proiectului „DELICOMDezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” implementat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” (MPE) în parteneriat cu Asociaţia “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”.

Pe o perioadă de 17 luni, încă din luna mai 2014, specialiştii MPE au abordat  problemele din toate palierele sociale, au organizat consultări publice şi au adus în prim plan mai mulţi factori care au ţinut cont că localitatea reprezintă un organism viu, în căutarea unui echilibru cu urbanul şi cu mediul înconjurător, fiind identificate cele mai bune soluţii de transformare progresivă, păstrându-se tradiţiile distincte.

Astfel, în cadrul şedinţelor Consiliilor Locale, când au avut loc consultări cu privire la direcţiile strategice de dezvoltare locală, s-a făcut simţită dorinţa de schimbare, îmbunătăţire şi înnoire a situaţiei existente în comunităţile interetnice doljene Catane şi Coţofenii din Faţă.  Dezvoltarea celor trei localităţi a fost abordată multidisciplinar, pe faţete ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a componentelor acestor localităţi a solicitat eforturi conjugate din partea comunităţilor locale şi asociaţiilor implicate în acest demers. În Şedinţele Consiliilor Locale au fost analizate problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare pentru construirea Strategiilor de dezvoltare locală 2020 folosindu-se punctele tari ale comunităţilor, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările. În acest context, Strategiile de dezvoltare locală aferente localităţilor Catane şi Coţofenii din Faţă au fost votate urmând să fie implementate până în anul 2020, în timp ce la Calopăr, în urma consultărilor publice, a fost adoptată varianta finală a acestui plan de dezvoltare locală.

Suportul acordat de către Asociaţia „Mereu pentru Europa” pentru realizarea Strategiilor de dezvoltare locală 2020 a adus în prim plan provocarea-cheie în conceperea planurilor de dezvoltare aferente celor trei comunităţi interetnice: găsirea celor mai potrivite modalităţi pentru ca un număr cât mai mare  de romi să fie aduşi pe piaţa muncii şi să devină activi in societate. Pentru ca acest lucru să devină realitate, trebuie acţionat simultan in 4 domenii: locuri de muncă, educaţie, locuinţe şi sănătate. În acest sens, aplicarea unei strategii de investiţii poate deveni o soluţie în integrarea etnicilor romi pe piaţa muncii prin apariţia de cooperative sociale cu sere de legume şi flori, cultivarea ciupercilor, crescătorii de animale,  întreprinderi de reciclare a deşeurilor şi cooperative, unde artizanii romi să-și vândă legal produsele. În identificarea de soluţii pentru reducerea sărăciei, educaţia este punctul de pornire pentru reducerea abandonului şcolar şi formarea profesională, iar prin respectarea normelor împotriva discriminării se va asigura o integrare socială mai facilă în cazul persoanelor de etnie romă. Incluziunea romilor nu este imperativă doar din punct de vedere moral, ci reprezintă şi o modalitate de creare a unei economii viabile în cele trei comunităţi interetnice vizate de proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

Strategiile de dezvoltare locală 2020 aferente comunităţilor rurale interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă au fost realizate în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Lasă un comentariu