PRO ONG, PRO asociaţii INTERETNICE

CE sunt ONG-urile ?

O.N.G.Organizaţie Non Guvernamentală, cunoscută şi sub denumirea de organizaţie non-profit, neguvernamentală, fără scop lucrativ, fără scop patrimonial. Este o formaţiune benevolă, de sine stătătoare, unde membrii s-au asociat pe baza intereselor de dezvoltare a comunităţii şi pe baza realizării în comun a tuturor drepturilor care le revin.

Aceste organizaţii se constituie prin asocierea a cel puţin 3 persoane, din propria lor iniţiativă, printr-o procedură asemănătoare cu aceea de constituire a unui SRL, diferenţele fiind generate de modul de ţinere a contabilităţii, sursele de venit şi lipsa profitului, sursele de finanţare fiind donaţiile şi proiectele câştigate de membrii asociaţi pe baza aceluiaşi ţel.

 

CARE este rolul ONG-urilor in societate?

Rolul ONG-urilor constă în a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general.

ONG-urile oferă cadrul informal de exprimare şi cunoaştere, iar aici atmosfera de lucru te determină să încerci să îndrazneşti să schimbi mentalităţi prin proiecte mari si mici.

Dacă ai vise pe care vrei să le transformi în realitate, un ONG asigură cadrul prielnic, mai ales ales că nu lucrezi singur, eşti parte integrantă a unei echipe, iar acest context te ajută în obţinerea de experienţă şi noi informaţii, în  autocunoaştere, în dezvoltarea personală şi în dezvoltarea spiritului antreprenorial.

DE CE asociaţii comunitare interetnice la Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă?

Acestea vor fi  organizaţii apolitice, ne-guvernamentale, non-profit, constituite în vederea îndeplinirii scopurilor de natură socială, în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de catre Asociaţia mereu pentru Europa în parteneriat cu Asociația CREDISCentrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune social, proiect finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul programului  Fondul ONG în România.

Rolul acestor asociaţii comunitare interetnice este acela de a creşte gradul de implicare a locuitorilor în dezvoltarea durabilă a comunelor Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă. În acest fel, fiecare locuitor în parte, rom şi român, va conştientiza că reprezintă o valoare si împreună formează puterea, iar amestecul lor în procesul de luare a deciziilor la nivel local sau în alte activități menite să conducă la rezolvarea problemelor comune, va duce la dezvoltarea întregii comunității. Împreună vor promova toleranţa, diversitatea şi dialogul cultural, vor convieţui armonios, vor educa tânăra generaţie într-un spirit european, iar strategiile de dezvoltare comunitară pe care le vor aplica vor duce la  reconstrucţia societăţii pe nişte baze solide.

Noile organizaţii îşi vor identifica nevoile şi priorităţile de finanţare, pentru a-şi canaliza eforturile financiare pentru punerea lor în practică, în special a celor ce pot fi susţinute din fonduri europene. De exemplu, proiectele care urmăresc integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din România prin stimularea asocierii actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate, multisectoriale de dezvoltare locală, vor fi finanţate până în 2020 din Programul Operațional Capital Uman (POCU) şi Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Proiectele de acest tip implementate în mediul rural vor conduce la îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi socială, la dezvoltarea infrastructurii sociale și medicale, precum şi la formarea personalului: asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori, lucrători sociali, psihologi, medici de familie etc.

Astfel, asociaţiile comunitare interetnice din Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă pot deveni un pilon central al luptei împotriva sărăciei și discriminării și vor constitui o voce puternică pentru apărarea intereselor comunității.

Lasă un comentariu