Asociația „Mereu pentru Europa” Craiova derulează în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”  proiectul „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creşterea gradului de participare a membrilor comunităţilor rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă în ONG-uri cu scopul dezvoltării comunităţilor;
  2. Conştientizarea membrilor celor 3 comunităţi interetnice vizate în ceea ce priveşte responsabilitatea comunităţii pentru dezvoltarea locală;
  3. Creşterea gradului de implicare a membrilor celor 3 comunităţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
  4. Sprijinirea celor 3 comunităţi rurale interetnice privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locală în perspectiva anului 2020 menite să conducă la integrarea socio-economică a persoanelor de etnie romă.

Proiectul propune campanii de informare  care să conducă la creşterea responsabilităţii comunităţii în vederea dezvoltării locale, instruire în vederea înfiinţării unui ONG, sprijin pentru înfiinţarea a 3 asociaţii interetnice, instruire privind planificarea strategică şi suport pentru realizarea unor strategii de dezvoltare viabilă.

DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea celor 3 comunităţi interetnice, toate acţiunile fiind menite să ducă la integrarea socio-economica a persoanelor de etnie romă, la rezolvarea problemelor comune şi la dezvoltarea întregii comunităţi.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, începând cu luna mai 2014, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 68098,12 euro.

Lasă un comentariu