Campanie de informare DELICOM

Continuă campania de informare din cadrul proiectului “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”, prin care localnicii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față vor face primii paşi ai exerciţiului democratic, învăţând să conştientizeze, să participe şi să se implice în rezolvarea problemelor din propria comunitate.

Localnicii vor beneficia de toate informaţiile necesare pentru atragerea banilor europeni în perioada 2014-2020, mai ales că sunt încurajate proiectele care urmăresc integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din România prin stimularea asocierii actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate, multisectoriale de dezvoltare locală. Proiectele de acest tip implementate în mediul rural vizează îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi socială, infrastructura socială și medicală, precum şi formarea personalului: asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori, lucrători sociali, psihologi, medici de familie etc.

 Persoanele selectate în urma campaniei de informare din aceste localităţi vor lua parte la sesiunile de instruire de la începutul lunii octombrie ce au drept scop apariţia unei organizaţii neguvernamentale în fiecare comunitate vizată de proiect.

În acest context, participanţii la sesiunile de instruire organizate de Asociaţia Mereu pentru Europa vor avea capacitatea de a identifica priorităţile locuitorilor din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față, pentru a accesa banii europeni alocaţi pentru perioada post 2014, prin proiecte menite să sprijine dezvoltarea economiei locale şi să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei.

 ONG-urile nou constitute vor reprezenta asociaţii eterogene benevole, constituite prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate pe baza interesului comunitar, având în componenţă atât români, cât şi etnici romi. Rolul acestor organizaţii este acela de a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general şi de a oferi cadrul informal de exprimare. În acest mod, perspectiva îmbunătăţirii vieţii sociale în mediul rural capătă valenţe realiste, pentru că există oportunitatea de a accesa programele europene actuale.

Proiectul este implementat de Asociaţia Mereu pentru Europa,  în parteneriat cu Asociația CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială, fiind finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Lasă un comentariu