Implicare pentru o comunitate dezvoltata

Proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi reprezintă o iniţiativă a Asociaţiei Mereu pentru Europa ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale Catane, Calopăr și Coţofenii din Față.

Se poate vorbi despre o comunitate dezvoltată atunci când sunt întrunite mai multe elemente:

  • situaţie economică avansată (locuri de muncă, activităţi economice, întreprinzători, etc.);
  • infrastructură dezvoltată (şcoală, grădiniţă, dispensar – la standarde moderne, dotări edilitare corespunzătoare: drumuri de acces, iluminat public, curent electric, telefonie, etc.);
  • oameni activi cu o anumită mentalitate ce generează relaţii interpersonale care conduc la surse esenţiale de bunăstare individuală, de echilibru psihologic şi moral, de solidaritate şi cooperare.

Factorul uman este cel mai important în cadrul acestui întreg şi reprezintă catalizatorul care poate conduce la dezvoltare comunitară, condiţionând toate celelalte elemente ale progresului. În acest context, dezvoltarea unei comunităţi  depinde de rezultatul acţiunii tuturor persoanelor din acea comunitate, având la bază, în primul rând, dezvoltarea capacităţilor umane. În acest cadru, scopul proiectului DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii este dezvoltarea comunitară, centrată pe implicare, crearea şi organizarea unor capacităţi locale, astfel încât comunitatea să dobândească atributele prin care să identifice, să analizeze şi să rezolve problemele fără nici o intervenţie din afară.

Se poate spune că dezvoltarea unei comunităţi este asigurată atunci când membrii comunităţii sunt caracterizaţi de mai multe însuşiri:

  • încrederea în forţele proprii şi încrederea în cei din jur;
  • conştientizarea forţei pe care o pot avea împreună;
  • conştientizarea rolului colaborării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale comune;
  • conştientizarea rolului implicării şi susţinerea iniţiativei, atât în rezolvarea problemelor proprii, cât şi a celor comune;
  • capacitatea de gândire strategică;
  • amplificarea spiritului comunitar şi ataşamentului faţă de comunitate.

Toate acestea însuşiri definesc o comunitate puternică, activă, unită şi perseverentă, asigurând succesul în toate problemele abordate, pentru că oamenii sunt conştienţi de forţa pe care o pot avea împreună. Mai mult, aceste atribute permit unei comunităţi să caute noi oportunităţile de dezvoltare, având capacitatea de gândire strategică.

Rezumând, orice dezvoltare comunitară presupune implicare şi „capacitate de autodeterminare”. Tocmai din acest motiv, proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii, se adresează noilor provocări sociale, atât prin creşterea implicării comunităţilor rurale în procesul de decizie local, cât şi prin activităţi menite să conducă la rezolvarea problemelor comune şi la dezvoltarea întregii comunităţi.

Lasă un comentariu