COMUNICAT DE PRESA – INCEPEREA SESIUNII DE INSTRUIRE

ÎNCEPEREA SESIUNII DE INSTRUIRE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI GESTIONAREA UNUI ONG

Asociația „Mereu pentru Europa” Craiova, beneficiar al  contractului de finanţare RO2013_C2.1_10 pentru implementarea proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, anunţă începerea sesiunii de instruire privind înfiinţarea şi gestionarea unui ONG în localităţile rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă.

Cursurile se vor desfăşura la Craiova în perioada 21 – 23 noiembrie 2014 şi vor fi axate pe mai multe teme: Rolul ONG-urilor în dezvoltarea comunităţilor, Procedurile privind înfiinţarea unui ONG, Managementul, Finanţarea şi Comunicarea unui ONG. În plus, vor avea loc vizite de studiu la ONG-uri din Craiova.

Rolul sesiunii de instruire este de constituire a 3 asociaţii neguvernamentale interetnice, ce vor fi formate prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate pe baza interesului comunitar, având în componenţă atât români, cât şi etnici romi. Scopul acestor organizaţii este de a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general şi de a oferi cadrul informal de exprimare. Astfel, perspectiva îmbunătăţirii vieţii sociale în mediul rural capătă valenţe realiste prin oportunitatea de accesare a fondurilor europene actuale.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu