Sesiunea de instruire privind planificarea strategica comunitara

Localitatea Horezu (jud. Vâlcea) a găzduit în perioada 12 – 14 decembrie 2014 sesiunea de instruire privind planificarea strategică comunitară. Aceasta s-a adresat funcţionarilor publici şi personalului contractual de la nivelul administraţiei publice locale din comunităţile rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă (jud. Dolj), precum şi actorilor cheie relevanţi din aceste localităţi.

 În cadrul acesteia au fost abordate teme care vizează elaborarea, monitorizarea şi importanţa strategiilor locale, accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltare locală şi planificarea investiţiilor teritoriale integrate

Cei 15 participanţi au lucrat pe grupuri încercând să prioritizeze problemele din localităţile proprii şi să găsească soluţii pentru rezolvarea acestora.

Sesiunea de instruire privind planificarea strategică comunitară s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, fiind implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” Craiova.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea celor 3 comunităţi interetnice (Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă), toate acţiunile fiind menite să ducă la integrarea socio-economica a persoanelor de etnie romă şi la rezolvarea problemelor comunitare comune.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, începând cu luna mai 2014, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 68098,12 euro.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

 Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro.

Lasă un comentariu