DELICOM – o noua etapa

După finalizarea Sesiunii de instruire privind planificarea strategică comunitară, proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”,  a intrat într-o nouă etapă care vizează întâlniri cu membrii comunităţilor interetnice doljene Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, aplicarea de chestionare  şi organizarea de focus grupuri care să conducă la  identificarea problemelor locale şi oportunităţilor de dezvoltare din aceste zone.

Toate aceste metode de cercetare au rolul de a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora. Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor celor trei comunităţi interetnice în rezolvarea chestiunilor comune.

Realizarea strategiilor de dezvoltare locală pentru cele trei comunităţi interetnice vizate de proiect reprezintă o acţiune complexă, care presupune consultări şi un parteneriat puternic între toţi actorii cheie care-şi aduc contribuţia la activităţile social-economice şi culturale locale, fiind preocupaţi de tot ceea ce întreprind autorităţile administraţiei publice locale. În plus, realizarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă un proces în mai multe etape care vizează, printre altele, integrarea socio-economică a populaţiei de etnie romă, iar membrii celor trei comunităţi interetnice pot să îşi creeze imaginea propriului viitor.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, beneficiind de un buget total eligibil de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 68098,12 euro.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu