Sesiune de instruire in fundraising

Membrii Asociației „Mereu pentru Europa” şi Asociației “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială au participat în perioada 23-25 martie 2015 la  o Sesiune de instruire în fundraising care a avut drept obiectiv consolidarea şi diversificarea veniturilor partenerilor. Sesiunea de instruire s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, având rolul de creştere a capacităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale angrenate în proiect, astfel încât să poată fi derulate şi susţinute cu resurse financiare proprii şi alte  proiecte/activităţi care să se adreseze grupurilor vulnerabile, cu precădere persoanelor de etnie romă.

Cei 10 participanţi au avut oportunitatea de a descoperi cum sunt   planificate şi organizate evenimentele şi campaniile de strângere de fonduri, acumulând cunoştinţe şi competenţe în domenii cheie, necesare dezvoltării organizaţiilor din punct de  vedere financiar.  Printre avantajeleorganizării unor astfel de acţiuni se numără atât îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, cât şi constituirea unui punct de pornire pentru dezvoltarea viitoarelor teme şi strategii menite să conducă la sustenabilitate financiară. Procurarea resurselor financiare din surse externe reprezintă o necesitate permanentă pentru fiecare organizaţie, mai ales pentru organizaţiile nonprofit, iar cele mai bune decizii cu privire la strângerea de fonduri depind de instruirea, experienţa şi informaţiile deţinute de către colectivul asociaţiei.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” este implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu