Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Calopăr un focus grup – în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” – la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.

Printre cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă locuitorii din zonă se remarcă nivelul scăzut de trai al populaţiei, în special al persoanelor de etnie romă, lipsa oportunităţilor de angajare, abandonul şcolar, gradul de educaţie scăzut coroborat cu o populaţia îmbătrânită care are nevoie de ajutor, toate acestea determinând ca o pondere ridicată a populaţiei să aibă ca principală sursă de trai venitul minim garantat.

Printre oportunităţile de dezvoltare identificate se află exploatarea apropierii de Craiova prin oferirea de facilităţi potenţialilor investitori, iar reprezentanţii autorităţilor publice locale au arătat că îşi vor intensifica eforturile pentru a finaliza proiectul de realizare a alimentării cu apă în sistem centralizat şi vor antama discuţii pentru a introduce în comună o reţea de alimentare cu gaze, odată cu apariţia magistralei de gaze pe ruta Craiova-Calafat. Alte oportunităţi identificate de participanţii la focus grup au fost reprezentate de asocierea micilor crescători de ovine pentru a-şi vinde produsele în supermarketuri, înfiinţarea unei crescătorii de peşte, realizarea unei pensiuni agroturistice pe malul Jiului (ţinând cont că pe distanţa Craiova – Segarcea nu există nici una!), care să fie atractivă pentru turişti de-a lungul întregului an şi valorificarea muzicii lăutăreşti locale. Finanţările europene nu au fost uitate ţinând cont că acestea pot ajuta la reducerea abandonului şcolar prin apariţia unui after school, dar pot ajuta şi populaţia îmbătrânită de la Bâzdâna (sat aflat în componenţa comunei Calopăr) prin oferirea unui suport permanent, mai ales că 27 de femei din comunitate au beneficiat de cursurile cu finanţare europeană pentru îngrijirea de bătrâni.

Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor acestei comunităţi interetnice în rezolvarea problemelor comune şi realizarea strategiei de dezvoltare locală.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” este implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu