ÎNTÂLNIRE LA CALOPĂR

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Calopăr o nouă întâlnire la care au participat membrii fondatori ai viitoarei organizaţii neguvernamentale ce urmează a fi înfiinţată în această comunitate interetnică. Întâlnirea s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Scopul acestei întruniri a fost de a stabili ultimele detalii cu privire la statutul viitoarei asociaţii, actul constitutiv şi structura ONG-ului ce urmează să fie înfiinţat. În plus, au fost repartizate responsabilităţile membrilor fondatori cu efecte imediate, dat fiind faptul că aceştia urmează să se implice activ în activităţile legate de creşterea calităţii în învăţământul preuniversitar, dar, mai ales, în proiecte ce vizează unitatea de învăţământ şi elevii din localitate. În acest context, membrii fondatori şi-au propus să-şi canalizeze atenţia spre activităţi care să-i implice atât pe copii, cât şi pe părinţi pentru implementarea unor măsuri concrete de corectare şi prevenire a abandonului şcolar – toate acestea urmând să se regăsească în proiectele cu finanţare europeană ale viitoarei Asociaţii interetnice din Calopăr.

O altă temă a discuţiilor a vizat comunitatea de romi din localitate (lăutari, căldărari, etc.), deoarece nu există cifre oficiale care să ateste practicarea meşteşugurilor tradiţionale, iar cei care au continuat să le exercite nu şi-au declarat profesia din diverse motive. Îndeletnicirile tradiţionale sub nici o formă nu trebuie descurajate, mai ales că încă mai există meserii practicate fie la o scară foarte redusă, fie deloc, dispărând cu totul şi nemaigăsindu-şi loc pe piaţa muncii. Toate acestea discuţii au avut loc în realizarea strategiei de dezvoltare locală menită să conducă la integrarea persoanelor de etnie romă.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” este implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi beneficiază de o finanţare totală de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 68098,12 euro.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu