Analiză locală la Coțofenii din Față

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea doljeană Coţofenii din Faţăo  întâlnire, în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”,  la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi locuitori din zonă. Scopul acestei întruniri a fost acela de a analiza problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

Printre cele mai importante puncte tari din zonă se numără infrastructura rutieră dezvoltată (existând deja proiecte ce urmează a fi implementate în perioada imediat următoare), existența unei rețele de apă/canal foarte bine pusă la punct (raportată la nivelul județului), care are previziuni de îmbunătățire pentru următorii trei ani, existența unor studii de fezabilitate pentru implementarea unor investiții ulterioare prin accesarea de fonduri comunitare, precum şi deschiderea autorităților locale către viitoare colaborări în vederea implementării de noi proiecte.

Punctele slabe ale comunităţii includ slabele resurse financiare pentru finanțarea proiectelor cu cofinanțare de la Uniunea Europeană, infrastructură de transport slabă şi gestionarea deficitară a deșeurilor.

Printre amenințările identificate se numără birocrația excesivă cu care se confruntă orice beneficiar al Fondurilor Uniunii Europene şi subdimensionarea rețelei de transport locală.

Printre oportunităţile de dezvoltare identificate se află fondurile europene destinate mediului rural, creșterea infrastructurilor – rutiere, apă/canal, gaze naturale, iluminat public, stație de colectare a apelor uzate, lucrări de cadastru pentru intravilan şi extravilan.

Întâlnirea de la Coţofenii din Faţă a încercat să concretizeze dorințele locuitorilor şi toate aceste propuneri vor fi supuse consultării publice, în cadrul unei întruniri ce va fi organizată în perioada imediat următoare.            Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor acestei comunităţi interetnice în rezolvarea problemelor comune şi realizarea strategiei de dezvoltare locală.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” este implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu