Acte necesare pentru înfiinţarea unui ONG

Actele necesare pentru acordarea personalităţii juridice  unei asociaţii neguvernamentale:

  • Cerere acordare personalitate juridică;
  • Taxă de Timbru Judiciar – 100 lei – se plăteşte la Judecătorie;
  • Act Constitutiv;
  • Statut;
  • Acte Sediu Asociaţie (act proprietate imobil + contract de comodat);
  • Patrimoniul iniţial – 1.100 lei – trebuie depus la o Bancă având titlul „patrimoniu iniţial înfiinţare O.N.G.”;
  • Dovada disponibilităţii denumirii – este obţinută de la Ministerul Justiţiei;

* Tariful pentru rezervare este de 36 lei iar cel pentru prelungire este de 18 lei şi se achită la Trezorerie în contul bugetului de stat nr. 20A365000.

  • 3 x copii C.I. pentru fiecare membru fondator;
  • 3 x caziere fiscale – pentru fiecare membru fondator; costă 20 lei/persoană;

Lasă un comentariu