Reducerea abandonului scolar, preocuparea Asociatiei “Mereu pentru Europa”

„Împlineşte-le visele!” este o campanie de strângere de fonduri pentru copiii încadrați în sistemul de învățământ obligatoriu, cu risc ridicat de abandon școlar, proveniţi din familii defavorizate din comunităţile doljene interetnice Coţofenii din Faţă, Catane şi Calopăr, fiind organizată de Asociația „Mereu pentru  Europa” în perioada 01-15 septembrie 2015.

Concentrându-se pe comunităţi cu un grad ridicat de abandon şcolar, pe grupuri de copii expuși riscului de excluziune socială, cu accent pe cei din grupurile dezavantajate, campania de fundraising urmăreşte reducerea abandonului școlar prin strângerea de fonduri sau obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, cărţi sau materiale didactice, care pot fi aduse la sediul Asociației „Mereu pentru  Europa” din str. C.D. Fortunescu nr. 18 Craiova.

Printre principalele cauze ale abandonului şcolar identificate de către Asociaţia “Mereu pentru Europa” în comunităţile doljene interetnice Coţofenii din Faţă, Catane şi Calopăr se numără lipsa unui mediu propice pentru pregătirea temelor, lipsa suportului financiar și nivelul scăzut de educație al părinților. Realitatea este dramatică deoarece, fără educație, copiii proveniți din medii vulnerabile vor rămâne în afara sistemului, la marginea unei societăți pe care nu o vor înțelege și în care nu vor ști cum să se descurce onorabil. Astfel, Asociația “Mereu pentru Europa”  dorește să ofere o șansă acestor copii, obiectivul acestei campanii fiind reducerea numărului de copii din comunitate care părăsesc sau nu frecventează școala.

Peste 100.000 de copii din România nu știu să scrie și să citească, iar în luna februarie a acestui an 274 de mii de minori nu mai frecventau cursurile şcolare. După Spania şi Portugalia, ţara noastră este pe locul 3 în Uniunea Europeana în ceea ce priveşte abandonul şcolar. La nivelul județului Dolj, doar în primul semestru al anului școlar 2013/2014, totalul elevilor care au renunțat să mai meargă la cursuri a fost de 1.632 copii, din care  460 se aflau  în învățământul primar şi 849 în cel gimnazial.

Campania de fundraising „Împlineşte-le visele!” este organizată în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu