Utile

Link-uri utile

Asociatia Mereu pentru Europa
www.mpe.ro

Fondul Social European in Romania – Investeste in oameni
www.fonduri-ue.ro/posdru

Ministerul Fondurilor Europene
www.fonduri-ue.ro

Centrul de informare Europe Direct Craiova
europedirect.mpe.ro

Comisia Europeana
ec.europa.eu

Comisia Europeana – Directoratul General pentru Politica Regionala
ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Comisia Europeana – Directoratul General pentru Afaceri economice si financiare
ec.europa.eu/comm/economy_finance

Consiliul Uniunii Europene
www.consilium.europa.eu

Parlamentul European
www.europarl.europa.eu

Curtea de Justitie a Uniunii Europene
curia.europa.eu

Curtea de Conturi Europeana
eca.europa.eu

Comitetul Economic si Social European
www.eesc.europa.eu

Comitetul Regiunilor
cor.europa.eu

Banca Centrala Europeana
www.ecb.int

Banca Europeana de Investitii
www.eib.org/

Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
ue.mae.ro

Autoritatea de Management pentru POSDRU
www.fseromania.ro

Ministerul Finantelor Publice
www.mfinante.ro

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia
www.oirsvfse.ro

Guvernul Romaniei
www.guv.ro

Articole utile

Politica de coeziune 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_ro.pdf

Orientări privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru actorii locali

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_ro.pdf

Integrarea romilor: cadrul UE începe să dea roade

http://ec.europa.eu/romania/news/04042014_integrarea_romilor_cadrul_ue_ro.htm

Concluzia raportului Comisiei Europene privind integrarea romilor: „Cadrul UE incepe sa dea roade”

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=14881&t=Stiri

Dosar de presă: Raportul privind romii 2014

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140404_en.htm

Discursul președintelui Barroso la Summit-ul UE dedicat romilor 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-288_en.htm

Comisia Europeană – UE & romii

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_ro.htm

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilor

http://ec.europa.eu/romania/news/09122013_instrument_juridic_ue_pentru_integrarea_romilor_ro.htm

Comisia Europeană invită statele membre să stabilească strategii naționale pentru integrarea romilor

http://ue.mae.ro/node/685