Fondul ONG in Romania

fondul ong in romania

Programul Fondul ONG în România ( www.fondong.fdsc.ro ) este parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. (www.eeagrants.org)

Prin Granturile SEE, ţările donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) contribuie la reducerea disparităţilor economice şi consolidarea relaţiilor bilaterale cu 15 state beneficiare, majoritatea din Centrul şi Estul Europei, iar susţinerea societăţii civile se numără printre priorităţile cheie ale granturilor SEE şi norvegiene 2009-2014, după cum se precizează în Memorandum-ul de Înţelegere privind implementarea acestui mecanism de finanţare.

Granturile norvegiene (Mecanismul Financiar Norvegian) reprezintă o schemă de finanțare la care Norvegia contribuie singură, în timp ce Granturile SEE (Mecanismul Financiar SEE) includ contribuții din partea tuturor celor 3 state AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein). În ambele scheme de finanțare, contribuția Norvegiei este cea mai mare (97 la sută).
Obiectivul general al Fondului ONG este “consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă”, iar

acesta va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) de a reduce disparităţile economice şi sociale in Spaţiul Economic European si de a întări relaţiile bilaterale între România şi statele donatoare.

Operatorul Fondului ONG în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat şi  Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.

Programul Fondul ONG în România se derulează pe o perioadă de 3 ani şi dispune de aproximativ 30.000.000 Euro, aceasta fiind cea de-a doua alocare financiară ca mărime din Europa, după cea din Polonia, cea mai mare sumă destinată proiectelor organizaţiilor neguvernamentale, gestionată de o organizaţie neguvernamentală din şara noastră, fiind implementat de consorţiul format din cele trei organizaţii, condus de FDSC.

La nivel european, programul îşi propune să sprijine dezvoltarea societăţii civile şi consolidarea contributiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.

Peste o treime din alocarea bugetara pentru finanţarea proiectelor va acoperi domenii esenţiale legate de democraţie, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităţilor (etnice, religioase, lingvistice şi privind orientarea sexuală), buna guvernare şi transparenţa, combaterea rasismului şi xenofobiei, antidiscriminare, reducerea inegalităţilor sociale, combaterea sărăciei şi excluziunii sociale inclusiv în mediul rural.

Un procent de peste 20% din alocarea totală a Programului este dedicat furnizării de servicii sociale şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile, în timp ce minim 10%  va urmări finanţarea organizaţiilor şi activităţilor ce vizează copii şi tineri. De asemenea, o sumă importantă va fi alocată protecţiei mediului şi schimbărilor climatice.

Programul urmăreşte o serie de teme orizontale precum combaterea discursului instigator la ură (hate speech), extremismului şi infracţiunilor motivate de ură (hate crime), rasismului şi xenofobiei, homofobiei, antisemitismului, hărţuirii sexuale, violenţei împotriva femeilor, traficului de persoane, promovarea toleranţei/înţelegerii multiculturale şi sprijinirea  populaţiei rome.

Fondul ONG în România sprijină activităţile organizaţiilor neguvernamentale prin organizarea de scheme de finanţare nerambursabilă, pentru următoarele 5 componente:

1. IMPLICARE, cu Subcomponentele:
1.1 Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară
1.2 Voluntariat
1.3 Încurajarea valorilor democratice

2. JUSTIŢIE SOCIALĂ, cu Subcomponentele:
2.1 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei şi excluziunii

3. DEZVOLTARE DURABILĂ

4. SERVICII SOCIALE ŞI DE BAZĂ

5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. COALIŢII ŞI REŢELE, cu Subcomponentele:
5.1 Sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi naţional şi pentru think tank-uri
5.2 Sprijin pentru iniţiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental
5.3 Consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creșterea participării membrilor / voluntarilor în activităţile organizaţiilor.