1. Creşterea gradului de participare a membrilor comunităţilor rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă în ONG-uri prin informarea a cel puţin 30 persoane din comunităţi şi prin sprijinirea a minim 9 persoane pentru înfiinţarea a 3 asociaţii interetnice (ONG) cu scopul dezvoltării comunităţilor;

2. Conştientizarea membrilor celor 3 comunităţi interetnice vizate în ceea ce priveşte responsabilitatea comunităţii pentru dezvoltarea locală prin activitatea de informare a cel puţin 30 persoane cu privire la importanţa strategiilor de dezvoltare locală şi a oportunităţilor privind atragerea de fonduri in perioada post 2014;

3. Creşterea gradului de implicare a membrilor celor 3 comunităţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local prin dezvoltarea capacităţii a 15 membri (lideri locali formali şi informali romi si români, actori cheie la nivel local din mediul de afaceri, mediul educaţional, etc.) care vor fi instruiţi cu privire la elaborarea şi monitorizarea strategiilor locale şi planificarea investiţiilor teritoriale integrate;

4. Sprijinirea celor 3 comunităţi rurale interetnice din Dolj privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locală în perspectiva anului 2020 prin implicarea a 30 de membri ai comunităţilor care vor beneficia de suport specializat în cadrul a 15 întâlniri unde vor fi elaborate câte o strategie pentru fiecare comunitate,cu o abordare interetnică, menită să conducă la integrarea socio-economica a persoanelor de etnie romă.

 Obiectivul de dezvoltare organizaţionalăconstă în dezvoltarea resurselor financiare ale celor 2 asociaţii implicate în proiect prin instruirea a 10 persoane, prin derularea a 3 campanii de fundraising şi prin elaborarea de către un specialist a 4 planuri privind dezvoltarea de activităţi economice în aceste comunităţi.