Asociatia CREDIS – Centrul de resurse pentru educatie, dezvoltare si incluziune sociala

Prin efortul susţinut pe care îl depune în munca dedicată comunităţilor de romi, asociaţia CREDIS contribuie eficient la apărarea drepturilor cetăţenilor români de etnie romă şi la susţinerea intereselor comunităţilor de romi în mai multe domenii de interes: accesul la educaţie, ocuparea pieţei de muncă, dezvoltarea profesională şi dezvoltarea dialogului cu autorităţile publice locale. În contextul  cetăţeniei europene şi reglementărilor internaţionale, CREDIS se dovedeşte un promotor al incluziunii sociale şi egalităţii de şanse prin dezvoltarea dialogului şi parteneriatului cu autorităţile publice locale, stimularea participării cetăţenilor români de etnie romă la procesul decizional şi dezvoltarea unor iniţiative viabile care să  vină în folosul comunităţilor dezavantajate.

 Misiunea asociaţiei este promovarea valorilor democraţiei reale şi a  drepturilor omului într-o societate deschisă în cadrul căreia  egalitatea de şanse şi diversitatea culturală sunt pilonii de bază ai construcţiei unui sistem social modern. CREDIS a construit o strategie durabilă ce priveşte dezvoltarea propriului sector de membership, aceasta fiind orientată către comunităţile în care activează, atât la nivelul Craiovei, cât şi în localităţile în care asociaţia a înfiinţat filiale comunitare reprezentate de lideri locali, membri ai asociaţiei. Dezvoltarea sectorului de membership este important având în vedere specificul comunităţilor de romi şi importanţa liderului în astfel de colectivităţi, cu atât mai mult cu cât o astfel de abordare facilitează şi dezvoltă un dialog continuu.

O alta componentă importantă pentru CREDIS este reprezentată de persoanele care formează staf-ul asociaţiei, acesta fiind alcătuit din tineri studenţi şi absolvenţi de etnie romă şi nu numai, specializaţi în diverse domenii: dezvoltarea comunitară, economie, jurnalism, ştiinţe sociale, ştiinţe juridice.

Proiectele desfăşurate de CREDIS la nivelul comunităţilor interetnice din judeţul Dolj au fost implementate astfel încât să-şi dovedească sustenabilitatea pe termen lung şi să producă o schimbare în bine pe termen scurt, atât la nivel de comunitate, cât şi la nivel individual. Astfel, serviciile oferite de către asociaţie sunt planificate şi personalizate atât în funcţie de nevoile globale ale comunităţii de romi, cât şi în funcţie de nevoile individuale. Câteva dintre iniţiativele  de succes ale asociaţiei se regăsesc în campaniile educaţionale pe care asociaţia le-a derulat pentru înscrierea la liceu şi la facultate a tinerilor de etnie romă, acordând o deosebită importanţă menţinerii elevilor romi în sistemul educaţional. De asemenea, CREDIS s-a implicat în proiecte care au vizat intrarea în legalitate a cetăţenilor romani de etnie romă, mediind pentru eliberarea documentelor de identitate, până în prezent 2 700 de cetăţeni români de etnie romă beneficiind de astfel de servicii.

Dezvoltarea relaţiei cu sectorul mass media este unul din obiectivele asociaţiei CREDIS, în acest sens fiind dezvoltate parteneriate cu studiouri locale de televiziune, radio şi presa scrisă, iniţiative ce au fost concretizate prin difuzarea şi publicarea unor emisiuni sociale, culturale şi educative, cât şi a unor apariţii editoriale ce au vizat comunităţile de romi şi problemele cu care acestea se confruntă.

Grupul ţintă (format din persoane de etnie romă şi persoane defavorizate) este în contact permanent cu iniţiativele şi proiectele derulate de către asociaţie atât prin intermediul canalelor de comunicare mass media, cât si prin intermediul membrilor asociaţiei, lideri ai comunităţilor în care CREDIS şi-a dezvoltat filiale.

Încă de la înfiinţare, asociaţia a acţionat la nivelul comunităţilor de romi, pornind cu etapa de identificare a romilor din colectivităţi, continuând cu inventarierea problemelor şi nevoilor acestora, prelungind seria proiectelor prin elaborarea de pachete integrate de servicii personalizate ţinând cont de specificul fiecărei comunităţi în parte.    Domeniile de activitate şi de intervenţie au fost: facilitarea accesului la procesul educaţional pentru tinerii de etnie romă şi sprijinirea acestora pentru înregistrarea unui progres educaţional, combaterea segregării şcolare şi a analfabetismului în rândul populaţiei de etnie romă, promovarea patrimoniului cultural rom prin promovarea valorilor culturale rome şi a romilor talentaţi, precum şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele de etnie romă. Acesta

a fost un domeniu de interes pentru CREDIS, organizaţia implicându-se împreună cu autorităţile publice locale specializate în mediere, informare, consiliere şi formare profesională, în elaborarea unor planuri de acţiune şi iniţierea unor măsuri pentru creşterea şanselor pentru persoanele de etnie romă în găsirea unui loc de muncă.

PROIECTE/ACŢIUNI IMPLEMENTATE

  • Proiectul „Roma Fest Caravana Şanselor Tale”, proiect finanţat de către

Consiliul Judeţean Dolj. Acesta a avut obiectiv general promovarea romilor talentaţi şi a culturii rome prin organizarea unei caravane la nivelul judeţului Dolj, având scop identificarea romilor talentaţi şi promovarea acestora în cadrul unui festival intercultural. Iniţiativa s-a bucurat de succes, fiind sprijinită şi de celelalte minorităţi culturale din Craiova, contribuind la dezvoltarea dialogului intercultural.

  • Campania „Şcoala – o şansă pentru fiecare“, iniţiativă care a  presupus

demersuri în 15 comunităţi interetnice din judeţul Dolj în vederea informării a 250 de tineri romi cu privire la locurile speciale alocate pentru etnia romă în licee  şi facultăţi şi sprijinirea acestora în întocmirea dosarelor pentru înscriere. În plus, tinerii romi au fost consiliaţi în vederea obţinerii anumitor burse sociale care să-i ajute să se menţină în sistemul educaţional.

  • Proiectul „Arta fără culoare“ finanţat de către Centrul Naţional de Cultură al

Romilor, proiect care s-a concretizat în editarea şi lansarea volumului bilingv de versuri (română-romani) a poetei de etnie romă Izabela Tiberiade şi a poetului Ghiţă Marian.

  • Proiectul cultural „Rădăcinile Durerii“,  finanţat de Agenţia Naţională pentru

Romi, proiect finalizat prin documentarul artistic Rădăcinile Durerii şi prin expoziţia de artă fotografică derulată sub acelaşi titlu,  care prezintă realităţi despre deportarea romilor în Transnistria.

  • CREDIS  face parte din Grupul de lucru mixt din cadrul Prefecturii Dolj,

participând la elaborarea planurilor de incluziune socială pentru comunităţile de romi, dezvoltând parteneriate cu majoritate  instituţiilor de interes de la nivel local şi judeţean în vederea dezvoltării de iniţiative comune care să contribuie la procesul de integrare al comunităţilor de romi.