Ştiri

PAŞI MICI SPRE OBIECTIVE MARI – finalizarea Strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile rurale interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă

Analiza comunităţilor rurale interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă a reprezentat un demers îndrăzneţ în cadrul proiectului „DELICOMDezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” implementat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” (MPE) în parteneriat cu Asociaţia “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”.

(more…)

Mai mult

Două noi asociaţii neguvernamentale în peisajul doljean al ONG-urilor!

Ne bucurăm că în Şedinţa publică organizată la Judecătoria Craiova în data de 13 octombrie 2015 au fost anunţate oficial apariţiile Asociației interetnice CATANE şi Asociației interetnice COŢOFENII DIN FAŢĂ, organizații neguvernamentale, non-profit, apolitice şi independente, create pentru beneficiul public.

Cei şase membri fondatori şi-au propus să pună umărul şi să se implice în dezvoltarea comunităților interetnice din comunele CATANE şi COŢOFENII DIN FAŢĂ sub aspect social, profesional şi cultural și să ajute la promovarea valorilor culturale ale acestora.

Asociațiile interetnice CATANE şi COŢOFENII DIN FAŢĂ au fost create în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Le urăm mult succes colegilor noştri în toate activităţile şi demersurile pe care şi le-au propus!

Mai mult

DORINTA DE IMPLICARE „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”

Trei Strategii de dezvoltare locală realizate şi  trei Asociaţii interetnice înfiinţate în comunităţile doljene Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă sunt doar câteva din rezultatele proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”. Seriozitatea şi experienţa tuturor celor care şi-au dat concursul la creşterea gradului de implicare al locuitorilor din aceste zone prin implementarea proiectului DELICOM au captat atenţia auditoriului prezent la Conferinţa Finală, ce a avut loc în data de 8 octombrie 2015.

(more…)

Mai mult

11 elevi doljeni aflati in risc de abandon scolar isi vor implini visul de a merge la scoala

11 elevi doljeni aflaţi în risc de abandon şcolar îşi vor împlini dorinţa de a merge la şcoală datorită Campaniei de fundraising „Împlineşte-le visele!”, organizată de Asociația „Mereu pentru  Europa” în perioada 01-11 septembrie 2015.

(more…)

Mai mult

Reducerea abandonului scolar, preocuparea Asociatiei “Mereu pentru Europa”

„Împlineşte-le visele!” este o campanie de strângere de fonduri pentru copiii încadrați în sistemul de învățământ obligatoriu, cu risc ridicat de abandon școlar, proveniţi din familii defavorizate din comunităţile doljene interetnice Coţofenii din Faţă, Catane şi Calopăr, fiind organizată de Asociația „Mereu pentru  Europa” în perioada 01-15 septembrie 2015.

Concentrându-se pe comunităţi cu un grad ridicat de abandon şcolar, pe grupuri de copii expuși riscului de excluziune socială, cu accent pe cei din grupurile dezavantajate, campania de fundraising urmăreşte reducerea abandonului școlar prin strângerea de fonduri sau obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, cărţi sau materiale didactice, care pot fi aduse la sediul Asociației „Mereu pentru  Europa” din str. C.D. Fortunescu nr. 18 Craiova.

Printre principalele cauze ale abandonului şcolar identificate de către Asociaţia “Mereu pentru Europa” în comunităţile doljene interetnice Coţofenii din Faţă, Catane şi Calopăr se numără lipsa unui mediu propice pentru pregătirea temelor, lipsa suportului financiar și nivelul scăzut de educație al părinților. Realitatea este dramatică deoarece, fără educație, copiii proveniți din medii vulnerabile vor rămâne în afara sistemului, la marginea unei societăți pe care nu o vor înțelege și în care nu vor ști cum să se descurce onorabil. Astfel, Asociația “Mereu pentru Europa”  dorește să ofere o șansă acestor copii, obiectivul acestei campanii fiind reducerea numărului de copii din comunitate care părăsesc sau nu frecventează școala.

Peste 100.000 de copii din România nu știu să scrie și să citească, iar în luna februarie a acestui an 274 de mii de minori nu mai frecventau cursurile şcolare. După Spania şi Portugalia, ţara noastră este pe locul 3 în Uniunea Europeana în ceea ce priveşte abandonul şcolar. La nivelul județului Dolj, doar în primul semestru al anului școlar 2013/2014, totalul elevilor care au renunțat să mai meargă la cursuri a fost de 1.632 copii, din care  460 se aflau  în învățământul primar şi 849 în cel gimnazial.

Campania de fundraising „Împlineşte-le visele!” este organizată în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Mai mult

In comunitatea romilor nu exista meseria de cersetor

Unu din trei romi nu are un loc de muncă, unu din patru nu are asigurare socială şi cei mai mulţi trăiesc în sărăcie – sunt statistici dureroase care pot fi schimbate doar prin politici de incluziune a romilor care să funcţioneze. Autorităţile locale şi societatea civilă din localităţile doljene Calopăr, Catane şi Coţofenii din Faţă vor elabora şi vor pune în aplicare Strategiile de dezvoltare locală 2020,  care conţin elemente viabile de incluziune a romilor pe piaţa muncii, mai ales că în cadrul comunităţii rome nu exista meseria de cerşetor.

(more…)

Mai mult

O noua asociatie neguvernamentala in peisajul doljean al ONG-urilor!

Ne bucurăm că în Şedinţa publică organizată la Judecătoria Craiova în data de 7 iulie 2015 a fost anunţată oficial apariţia Asociației INTERETNICE CALOPĂR, o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, creată pentru beneficiul public.

Cei patru membri fondatori, Dobre Eugen Dumitru, Neda Lucreția Ana-Maria, Dabu MARI Ionica şi Dobre Clementina Marilena şi-au propus să pună umărul şi să se implice în dezvoltarea comunității interetnice din comuna CALOPĂR sub aspect social, profesional şi cultural și să ajute la promovarea valorilor culturale ale acesteia.

Asociația INTERETNICĂ CALOPĂR a fost creată în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Le urăm mult succes colegilor noştri în toate activităţile şi demersurile pe care şi le-au propus!

Mai mult

Vant favorabil schimbarii la Catane

Dorinţa de schimbare, îmbunătăţire şi înnoire a situaţiei existente în comunitatea interetnică doljeană Catane s-a făcut simţită în cadrul Şedinţei Consiliului Local din data de 30 iulie a.c., când au avut loc consultări cu privire la direcţiile strategice de dezvoltare locală. O analiză a comunei reprezintă un demers îndrăzneţ care angajează mai mulţi factori, din perspectiva faptului că localitatea reprezintă un organism viu, în căutarea unui echilibru cu urbanul şi cu mediul înconjurător, aflându-se în procesul de identificare al celor mai bune soluţii de transformare progresivă, păstrându-şi tradiţiile distincte. Dezvoltarea comunităţii a fost abordată multidisciplinar, pe faţete ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a componentelor acestei localităţi solicită eforturi conjugate din partea comunităţii locale şi asociaţiilor implicate în acest demers. În Şedinţa Consiliului Local au fost analizate problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

(more…)

Mai mult

Stil de viata sanatos

Campaniile de promovare a unui stil de viaţă sănătos și a unei diete echilibrate au rolul de a convinge populaţia că trebuie să adopte un comportament care să conducă la creşterea gradului de sănătate, iar aceste acţiuni  pot deveni realitate în comunităţile rurale interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane, deoarece localnicii au adus în prim plan o astfel de problemă în cadrul întâlnirilor ocazionate de realizarea Strategiilor de dezvoltare locală 2020, derulate în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

(more…)

Mai mult

Activitati de informare si promovare a regulilor de igiena personala si colectiva

Activităţile de informare şi promovare a regulilor de igienă personală şi colectivădin comunităţile rurale interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane pot prinde contur real, deoarece locuitorii din zonă şi-au exprimat această dorinţă în cadrul întâlnirilor ocazionate de realizarea Strategiilor de dezvoltare locală 2020, derulate în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

(more…)

Mai mult