Ştiri

Targuri de produse traditionale

Târgurile de produse tradiționale obținute în fermele și gospodăriile țărănești din comunităţile rurale interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane pot prinde contur real, mai ales că locuitorii din zonă şi-au exprimat această dorinţă în cadrul întâlnirilor ocazionate de realizarea Strategiilor de dezvoltare locală 2020, derulate în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

(more…)

Mai mult

Acte necesare pentru înfiinţarea unui ONG

Actele necesare pentru acordarea personalităţii juridice  unei asociaţii neguvernamentale:

  • Cerere acordare personalitate juridică;
  • Taxă de Timbru Judiciar – 100 lei – se plăteşte la Judecătorie;
  • Act Constitutiv;
  • Statut;
  • Acte Sediu Asociaţie (act proprietate imobil + contract de comodat);
  • Patrimoniul iniţial – 1.100 lei – trebuie depus la o Bancă având titlul „patrimoniu iniţial înfiinţare O.N.G.”;
  • Dovada disponibilităţii denumirii – este obţinută de la Ministerul Justiţiei;

* Tariful pentru rezervare este de 36 lei iar cel pentru prelungire este de 18 lei şi se achită la Trezorerie în contul bugetului de stat nr. 20A365000.

  • 3 x copii C.I. pentru fiecare membru fondator;
  • 3 x caziere fiscale – pentru fiecare membru fondator; costă 20 lei/persoană;
Mai mult

Analiză locală la Coțofenii din Față

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea doljeană Coţofenii din Faţăo  întâlnire, în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”,  la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi locuitori din zonă. Scopul acestei întruniri a fost acela de a analiza problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

(more…)

Mai mult

ÎNTÂLNIRE LA CALOPĂR

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Calopăr o nouă întâlnire la care au participat membrii fondatori ai viitoarei organizaţii neguvernamentale ce urmează a fi înfiinţată în această comunitate interetnică. Întâlnirea s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

(more…)

Mai mult

Intalnire CATANE

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Catane o întâlnire cu membrii acestei comunităţi în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”.

Obiectivul acestei întâlniri a fost creşterea gradului de implicare a membrilor locuitorilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local în vederea realizării strategiei de dezvoltare locală.

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, unităţii de învăţământ şi agricultori. Printre aceştia s-au aflat inclusiv cetăţeni de etnie romă, iar acest lucru are un rol semnificativ în consolidarea relaţiilor la nivelul acestei comunităţi interetnice. Întrunirea a fost menită să conducă la conştientizarea intereselor, problemelor şi nevoilor comune, precum şi la identificarea de soluţii şi măsuri care să le rezolve. Participanţii au completat chestionare pentru aflarea nevoilor şi problemelor reale ale comunităţii şi au purtat discuţii cu privire la importanţa implicării  în ONG-ul ce urmează a fi creat pentru rezolvarea anumitor probleme din comunitate. Mulţi dintre participanţi s-au arătat destul de sceptici cu privire la capacitatea reală pe care ar avea-o asociaţia nou creată de a le rezolva problemele, denotând pesimismul şi reticenţa locuitorilor din Catane cauzate cel mai probabil de eşecul unor acţiuni anterioare.

Proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”este finanţat prin granturile SEE2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România şi  reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă.

Mai mult

Focus Grup la Coţofenii din fată

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Coţofenii din Faţă un focus grup – în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” – la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.

(more…)

Mai mult

Focus grup la Calopar

Asociația „Mereu pentru Europa” a organizat în localitatea Calopăr un focus grup – în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” – la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, profesori, fermieri, precum şi alţi locuitori din zonă. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a identifica problemele locale şi oportunităţile de dezvoltare din această zonă, pentru a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora.

(more…)

Mai mult

Sesiune de instruire in fundraising

Membrii Asociației „Mereu pentru Europa” şi Asociației “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială au participat în perioada 23-25 martie 2015 la  o Sesiune de instruire în fundraising care a avut drept obiectiv consolidarea şi diversificarea veniturilor partenerilor. Sesiunea de instruire s-a derulat în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, având rolul de creştere a capacităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale angrenate în proiect, astfel încât să poată fi derulate şi susţinute cu resurse financiare proprii şi alte  proiecte/activităţi care să se adreseze grupurilor vulnerabile, cu precădere persoanelor de etnie romă.

(more…)

Mai mult

DELICOM – o noua etapa

După finalizarea Sesiunii de instruire privind planificarea strategică comunitară, proiectul „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”,  a intrat într-o nouă etapă care vizează întâlniri cu membrii comunităţilor interetnice doljene Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, aplicarea de chestionare  şi organizarea de focus grupuri care să conducă la  identificarea problemelor locale şi oportunităţilor de dezvoltare din aceste zone.

Toate aceste metode de cercetare au rolul de a surprinde într-o manieră cât mai elocventă părerea locuitorilor cu privire la situaţia actuală precum şi aşteptările de viitor ale acestora. Acest demers vine să susţină viziunile despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu proiecţii în toate domeniile socio-economice, culturale şi de mediu, sporind gradul de implicare al membrilor celor trei comunităţi interetnice în rezolvarea chestiunilor comune.

(more…)

Mai mult

IMPORTANTA TRADITIILOR POPULARE IN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Zestrea unei naţiuni este constituită din valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi tradiţiile. Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne păstrează identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile.

Acum, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic şi mai valoros.  Pentru a ne defini identitatea avem nevoie să ştim cine suntem, de unde venim şi care ne sunt rădăcinile. Nu întâmplător există la majoritatea popoarelor cultul strămoşilor, iar tradiţia poporului se transmite mai departe cu fiecare generaţie pentru a conserva ceea ce este specific. În acest cadru, strategiile de dezvoltare locale realizate în cadrul proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, urmăresc păstrarea identităţii locale şi promovarea respectului şi interesului faţă de aceasta, urmărind atât promovarea şi cunoaşterea zonei geografice din comunităţile doljene interetnice Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, cât şi a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zestrei tradiţionale din aceste locuri.

(more…)

Mai mult