Ştiri

Sesiunea de instruire privind planificarea strategica comunitara

Localitatea Horezu (jud. Vâlcea) a găzduit în perioada 12 – 14 decembrie 2014 sesiunea de instruire privind planificarea strategică comunitară. Aceasta s-a adresat funcţionarilor publici şi personalului contractual de la nivelul administraţiei publice locale din comunităţile rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă (jud. Dolj), precum şi actorilor cheie relevanţi din aceste localităţi.

 În cadrul acesteia au fost abordate teme care vizează elaborarea, monitorizarea şi importanţa strategiilor locale, accesarea fondurilor structurale pentru dezvoltare locală şi planificarea investiţiilor teritoriale integrate

Cei 15 participanţi au lucrat pe grupuri încercând să prioritizeze problemele din localităţile proprii şi să găsească soluţii pentru rezolvarea acestora.

(more…)

Mai mult

COMUNICAT DE PRESA – INCEPEREA SESIUNII DE INSTRUIRE

ÎNCEPEREA SESIUNII DE INSTRUIRE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI GESTIONAREA UNUI ONG

Asociația „Mereu pentru Europa” Craiova, beneficiar al  contractului de finanţare RO2013_C2.1_10 pentru implementarea proiectului „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, anunţă începerea sesiunii de instruire privind înfiinţarea şi gestionarea unui ONG în localităţile rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă.

Cursurile se vor desfăşura la Craiova în perioada 21 – 23 noiembrie 2014 şi vor fi axate pe mai multe teme: Rolul ONG-urilor în dezvoltarea comunităţilor, Procedurile privind înfiinţarea unui ONG, Managementul, Finanţarea şi Comunicarea unui ONG. În plus, vor avea loc vizite de studiu la ONG-uri din Craiova.

Rolul sesiunii de instruire este de constituire a 3 asociaţii neguvernamentale interetnice, ce vor fi formate prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate pe baza interesului comunitar, având în componenţă atât români, cât şi etnici romi. Scopul acestor organizaţii este de a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general şi de a oferi cadrul informal de exprimare. Astfel, perspectiva îmbunătăţirii vieţii sociale în mediul rural capătă valenţe realiste prin oportunitatea de accesare a fondurilor europene actuale.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Mai mult

Implicare pentru o comunitate dezvoltata

Proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi reprezintă o iniţiativă a Asociaţiei Mereu pentru Europa ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale Catane, Calopăr și Coţofenii din Față.

Se poate vorbi despre o comunitate dezvoltată atunci când sunt întrunite mai multe elemente:

(more…)

Mai mult

De ce este necesara o organizatie neguvernamentala?

Oamenii se simt de cele mai multe ori lipsiţi de putere, însă un lucru care pare imposibil de realizat pentru unul sau doi oameni, devine posibil atunci când se implică un număr mare de persoane.

Orice individ contează (chiar într-o măsură foarte mică) şi ce nu poţi face singur, poţi realiza împreuna cu ceilalţi, pentru că «Puterea stă în unitate», iar avantajele unei asocieri în cadrul unei organizaţii neguvernamentale sunt multiple:

(more…)

Mai mult

Campanie de informare DELICOM – Calopăr

Este în plină desfăşurare campania de informare din cadrul proiectului “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii“. Am poposit  la Calopăr și am descoperit dorinţa localnicilor de a participa şi de a se implica în rezolvarea problemelor din propria comunitate. Ei au înţeles că dacă ai vise pe care vrei să le transformi în realitate, un ONG asigură cadrul prielnic, mai ales că nu lucrezi singur, eşti parte integrantă a unei echipe, iar acest context te ajută în obţinerea de experienţă şi noi informaţii, în  autocunoaştere, în dezvoltarea personală şi în dezvoltarea spiritului antreprenorial. Oamenii au constatat că atmosfera de lucru dintr-un ONG te determină să încerci să îndrăzneşti să schimbi mentalităţi prin proiecte mari si mici.

Proiectul “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” este implementat de Asociaţia Mereu pentru Europa în parteneriat cu asociaţia Credis, fiind finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Mai mult

Campania de informare DELICOM – Catane

Continuă campania de informare din cadrul proiectului “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”, prin care localnicii din Catane vor face primii paşi ai exerciţiului democratic, învăţând să conştientizeze, să participe şi să se implice în rezolvarea problemelor din propria comunitate. Un beneficiu valoros al acestui proiect este dezvoltarea dialogului şi a culturii organizaţionale, aici urmând să se înfiinţeze un ONG, care poate deveni un pilon central al luptei împotriva sărăciei şi discriminării, pentru apărarea intereselor comunităţilor.

Proiectul este implementat de Asociaţia Mereu pentru Europa în parteneriat cu asociaţia Credis, fiind finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Mai mult

Campanie de informare DELICOM – Coţofenii din Faţă

Este în plină desfăşurare campania de informare din cadrul proiectului “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii“. Am ajuns din nou la Coțofenii din Față, unde localnicii vor învăţa să conştientizeze, să participe şi să se implice în rezolvarea problemelor din propria comunitate.

Proiectul stimulează înfiinţarea unui ONG interetnic în această localitate şi pune accentul pe importanţa strategiilor de dezvoltare locală şi a oportunităţilor privind atragerea de fonduri in perioada  post 2014. Proiectul este implementat de Asociaţia Mereu pentru Europa, în parteneriat cu asociaţia Credis, fiind finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Mai mult

Campanie de informare DELICOM

Continuă campania de informare din cadrul proiectului “DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”, prin care localnicii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față vor face primii paşi ai exerciţiului democratic, învăţând să conştientizeze, să participe şi să se implice în rezolvarea problemelor din propria comunitate.

Localnicii vor beneficia de toate informaţiile necesare pentru atragerea banilor europeni în perioada 2014-2020, mai ales că sunt încurajate proiectele care urmăresc integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din România prin stimularea asocierii actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate, multisectoriale de dezvoltare locală. Proiectele de acest tip implementate în mediul rural vizează îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi socială, infrastructura socială și medicală, precum şi formarea personalului: asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori, lucrători sociali, psihologi, medici de familie etc.

(more…)

Mai mult

Conferinta de lansare a proiectului Delicom

Marţi 26 august 2014, la sediul Asociaţiei Mereu pentru Europa din Craiova a avut loc Conferinţa de Lansare a proiectului „ Delicom – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”.

Ne-am bucurat sa avem oaspeţi şi să spunem, interactiv, lucruri interesante despre implicarea socială, responsabilitatea comunităţii, combaterea sărăciei, integrarea socio-economică a persoanelor de etnie romă, rolul ONG-urilor în comunitate, importanţa strategiilor de dezvoltare locală şi despre sesiunile de instruire care vor urma în luna octombrie a acestui an.

(more…)

Mai mult

Comunicat de presa

Asociația „Mereu pentru Europa” Craiova derulează în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială”  proiectul „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Creşterea gradului de participare a membrilor comunităţilor rurale interetnice din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă în ONG-uri cu scopul dezvoltării comunităţilor;
  2. Conştientizarea membrilor celor 3 comunităţi interetnice vizate în ceea ce priveşte responsabilitatea comunităţii pentru dezvoltarea locală;
  3. Creşterea gradului de implicare a membrilor celor 3 comunităţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
  4. Sprijinirea celor 3 comunităţi rurale interetnice privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locală în perspectiva anului 2020 menite să conducă la integrarea socio-economică a persoanelor de etnie romă.

(more…)

Mai mult